Design for Excellence

Design for Excellence (DFX) wordt door Batenburg Industriële Elektronica toegepast om de maakbaarheid van de PCBA’s van onze klanten te toetsen. Onze DFX analyse omvat de volgende stappen:

DFM: Design for Manufactoring:

Bij Design for Manufactoring (DFM) analyseren we het ontwerp van de PCB. We kijken hierbij onder andere naar het ontwerp van de PCB en het bijbehorende pasta-stencil. Met deze analyse wordt duidelijk welke productieprocessen nodig zijn om de PCB efficiënt en kwalitatief goed te produceren. Op basis van deze analyse wordt er een keuze gemaakt tussen de door Batenburg Industriële Elektronica gecertificeerde PCB leveranciers.

DFA: Design for Assembly:

Tijdens de Design for Assembly (DFA) analyse kijken we bij maakbaarheid van de PCBA naar zowel het te behalen kwaliteitsniveau (yield) als de kosten. Indien nodig, komen we met adviezen om verbeteringen in het ontwerp door te voeren. Hiermee kunnen wij de productiekosten reduceren en de first past yield verhogen. Om de doorlooptijd van de engineeringfase niet in het gedrang te laten komen, bepalen we in overleg met de klant wanneer we starten met het produceren van de proto of de nulserie.

DFT: Design for Testing:

Om de werking van de PCBA’s in de praktijk te garanderen, stellen we een testprogramma samen. Batenburg Industriële Elektronica beschikt over uitgebreide testmogelijkheden. Met behulp van de Design for testing (DFT) analyse onderzoeken we de mogelijke dekkingsgraad van de verschillende teststappen. Op basis van deze analyse bepalen we in overleg met de klant de optimale teststrategie.

Sitemap