Life cycle management

De levenscyclus van producten wordt steeds korter. Met name producten voor de gewone consument volgen elkaar steeds sneller op. Voor industriële producten geldt dit echter niet. Deze producten worden namelijk in een kleinere oplage gemaakt en voorzien van een certificering.

Het is daarom van groot belang om tijdens het proces van ontwikkeling rekening te houden met het selecteren van de juiste componenten voor de productie. Wegens de hoge kosten voor ontwikkeling en certificering van een industrieel product wil je voorkomen dat, na een jaar productie, sommige componenten verjaard zijn.

Wij willen graag betrokken zijn bij het maken van de juiste keuzes en zo onvoorziene kosten voorkomen. Dit kunnen wij doen door het bewaken van de verkrijgbaarheid van componenten op lange termijn en tijdens het hele productieproces: Life cycle management (LCM).

De module

Wij hebben samen met enkele partners een tool ontwikkeld waarbij de componentenlijst van een product (ook wel bekend als B.O.M.: Bill of Materials) in een vroeg stadium wordt gescand. Naar aanleiding van deze scan volgt er een rapportage over de te verwachten verkrijgbaarheid op lange termijn van de gekozen componenten. Indien gewenst kan deze tool alternatieve componenten voorstellen met de daarbij behorende informatie zoals databladen, prijsindicatie, etc.

Voor nieuwe projecten kan een dergelijke scan deel uitmaken van het offertetraject of van een DFM of DFX analyse. Voor terugkerende jaarcontracten is het mogelijk dat een componentenlijst met een bepaalde interval wordt doorgelicht om problemen met verkrijgbaarheid in de toekomst te voorkomen.

Sitemap