MVO

Bij Batenburg Industriële Elektronica zijn we gefocust op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat wij allemaal doen? Lees het hieronder:

RoHS & REACH

RoHS heeft betrekking op het vermijden van zes verboden stoffen. REACH heeft betrekking op de registratie, evaluatie, autorisatie en het beperken van bepaalde chemische stoffen. Batenburg Industriële Elektronica koopt zijn materialen in op basis van de materiaallijsten van de opdrachtgever. Bij het ontwerp van uw product kunnen wij u ondersteunen en adviseren om te voldoen aan deze wetgeving. Alleen in die situaties waar door de opdrachtgever een loodhoudend soldeerproces wordt gevraagd, wordt door ons loodhoudende soldeer(pasta) gebruikt. Door deze aanpak bevatten naar ons beste weten onze producten geen stoffen die voorkomen op de SVHC-lijst met een hogere concentratie dan wettelijk is toegestaan.

Beleidsverklaring conflict mineralen

Batenburg Industriële Elektronica ondersteunt het humanitaire doel voor beëindiging van het geweld en schendingen van de mensenrechten in de winning van bepaalde mineralen vanuit de Conflict Regio. De Conflict Regio is gelegen in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen. Het geweld in de Conflict Regio wordt gedeeltelijk door de exploitatie van en handel in conflict mineralen gefinancierd.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eist openbaarmaking van het gebruik van conflict mineralen, als omschreven in de Dodd – Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van 2010. De regels vereisen fabrikanten bij de SEC bekend te maken of de producten die zij vervaardigen conflict mineralen bevatten. Conflict mineralen zijn goud, tin, tantaal en wolfraam uit de Conflict Regio. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kan in de toekomst ook andere mineralen aanwijzen als conflict materialen.

Batenburg Industriële Elektronica ondersteunt de doelstellingen van de Amerikaanse conflict mineralen wetgeving. Bij het ontwerp van uw product kunnen wij u ondersteunen en adviseren om te voldoen aan deze wetgeving.

Ontdekken wij het gebruik van deze mineralen in onze supply chain dan zullen wij de nodige maatregelen nemen.

Sitemap