Golfsolderen

Wij maken bij het golfsoldereren gebruik van een soldeerstraat voor meer flexibiliteit en kortere productietijden. Het bijzondere aan onze EPM golfsoldeermachine is dat deze zowel loodhoudend als loodvrij kan solderen vanwege de aanwezigheid van twee soldeerbaden.

Schoonsolderen

Om een zo zuiver mogelijke soldering te verkrijgen gebeurt het daadwerkelijke soldeerproces in een omgeving die gevuld is met stikstof.

Flexibel soldeerproces

Traceability

Tijdens het golfsoldeerproces worden verschillende parameters bewaakt. Deze parameters (gebruikte flux, temperatuur van de print, golfsnelheid, contacttijd en temperatuur van de golf) worden automatisch gekoppeld aan het serienummer van de betreffende print. Hierdoor is een volledige tracebility van de soldeerspecificaties gewaarborgd. Deze gegevens worden per print individueel opgeslagen waardoor er een totaal beeld ontstaat van het productieproces van een product op serienummer niveau.

Sitemap