Complete samenbouw (boxbuilding)

Geen enkele eindgebruiker koopt een printplaat of zelfs een aantal printplaten. Elektronicaproducten functioneren vrijwel altijd in een samenstelling. Ze worden ingebouwd in een omkasting, voorzien van al dan niet transparante frontplaten

Voor steeds meer opdrachtgevers verzorgt TPC-Elctronics deze complete boxbuilding. Dat betekent dat u de TPC-producten direct kunt doorleveren. Soms verzorgen opdrachtgevers de instructie, maar regelmatig ontwikkelt TPC-Electronics de boxbuilding ook in eigen beheer. In beide gevallen wordt een gebruiksklaar product samengesteld. Afhankelijk van uw wensen kunnen printen in een kast worden ingebouwd, frontplaten worden bevestigd, opsteek van printen worden gemonteerd en nog allerlei andere bewerkingen worden uitgevoerd. 

Vanzelfsprekend wordt zo’n samenbouw ook functioneel getest. Dat kan volgens een functioneel testontwerp dat u zelf aanlevert, maar op verzoek ontwikkelt TPC dit soort testontwerpen ook zelf. De testgegevens maken als vanzelfsprekend deel uit van het geleverde product en worden u dus automatisch ter beschikking gesteld zodat een maximale tracebility verzekerd is. In overleg met u als opdrachtgever verzorgen we een klant- en/of productspecifieke verpakking waarin behalve het product zelf zo nodig ook documentatie, software en/of aansluitkabels zijn opgenomen. 

Perfectie zit juist ook in dit traject in de details. Dan draait het om een optimale afstemming en communicatie tussen eindgebruiker, u als opdrachtgever en TPC-Electronics. Dat veel opdrachtgevers daarbij profiteren van onze brede ervaring spreekt voor zich. De weg naar perfectie bewandelen we samen.

Sitemap