Nieuwsbrief: Een goede werkvoorbereiding verdient zich direct terug

Een goede werkvoorbereiding verdient zich direct terug

In principe kan bijna alles gemaakt worden. Maar de manier waarop, dat maakt een groot verschil. Dat verschil openbaart zich in productietijd, in productiekosten en in de productkwaliteit, de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het uiteindelijke resultaat.

Daarom verdiept TPC-Electronics zich meer en meer in zowel de ontwerpgegevens als de producttoepassingen van haar opdrachtgevers. Want alleen op die manier komt een ontwerp tot stand dat ook daadwerkelijk goed maakbaar blijkt en in de praktijk doet waarvoor het gebouwd is.   

Design for Manufacturing wordt de standaard. Dat leidt niet alleen tot een optimaal productieproces. Het maakt ook een veel betere controle mogelijk. En dat vormt weer de basis voor lagere uitval en resulteert in een betere productkwaliteit.

Als duidelijk is aan welke eisen een product moet voldoen, maakt TPC Electronics een DFM-analyse. Op grond daarvan adviseren we u over de manier waarop we het productieproces voor uw product het beste kunnen inrichten en vormgeven.

PCB-keuze, PCB-afwerking, PCB lakken, lijmsoorten, ingieten, potting etc.; niets komt meer toevallig tot stand of wordt zomaar gedaan op de manier zoals het nu eenmaal altijd gebeurt. Ieder onderdeel en elke handeling staat zo in dienst van het uiteindelijke resultaat.

Natuurlijk kost zo’n werkvoorbereiding tijd en dus ook geld. Maar die investering staat in geen verhouding tot het rendement. Een goede voorbereiding is nog steeds het halve werk- een belangrijke stap op weg naar perfectie.

 

Sitemap