TPC Electronics biedt medische markt volop mogelijkheden

Perfectie zit in ons DNA

TPC Electronics heeft in de afgelopen jaren al ruime ervaring opgebouwd in de medische markt.  Volgens deskundigen zullen de uitgaven aan medische apparatuur in Nederland in de periode van 2012 tot en met 2015 met gemiddeld 4% per jaar stijgen. In 2011 werd er al voor 464 miljoen uitgegeven aan medische apparaten. Deze groei en de behoefte in de markt sluiten prima aan op de strategie van TPC Electronics: het produceren van technologisch hoogwaardige producten in combinatie met het ontzorgen van klanten en gericht op een langdurige relatie.

 

Door de jaren heen heeft TPC Electronics BV het doel nagestreefd de kwaliteit van het product, de organisatie en het traject van ontvangst tot en met aflevering en eventuele nazorg van de producten te garanderen.  In 2002 is besloten om, conform de norm ISO 9001, een gefundeerd kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden, en daarmee de organisatiekwaliteit, ook voor de toekomst te waarborgen. In 2012 is vanuit strategisch oogpunt besloten dit uit te breiden met de norm voor medische hulpmiddelen ISO 13485. Eind 2012 is TPC Electronics succesvol geaudit voor deze norm en we kunnen u vol trots informeren dat we dit certificaat hebben behaald.

 

 

ISO 13485:2003Voor de, uit de norm verplichte, deskundige en onpartijdige controle van dit systeem heeft TPC Electronics in 2012 besloten voor beide normen in zee te gaan met een geaccrediteerde instelling. De keus is hierbij op DEKRA gevallen met een jarenlange geschiedenis in certificering en auditering. Dit alles met het doel het kwaliteitssysteem van de organisatie op een zo hoog mogelijk niveau te houden, en van daaruit te kunnen blijven werken aan proces- en productverbetering. Zodat we ook in de toekomst in staat zijn om klanten naar volle tevredenheid te blijven ontzorgen.

Sitemap