Veilig werken aan het spoor

Het Nederlandse spoorwegnet is één van de drukst bereden netten van de wereld. Dual Inventive heeft een serie oplossingen ontwikkeld om het onderhoud aan het spoor veiliger te maken voor de baanwerkers. Deze oplossingen zijn daarnaast ook nog efficiënter zodat het spoor eerder vrijgegeven kan worden voor het treinverkeer.

Een stuk spoor wordt beveiligd door de twee spoorstaven kort te sluiten met een kortsluitlans, op dezelfde manier waarop een baanvak “bezet” wordt gemeld door een trein. De eerste versie van deze lans moest handmatig door een baanwerker worden geplaatst, maar de nieuwste telg uit de serie kan zelfs permanent worden geïnstalleerd, waardoor het werken met de producten van Dual Inventive nog efficiënter wordt.

Korstluitlans

Onze rol

Batenburg Industriële Elektronica is de partner van Core|Vision voor de prototypes en de uiteindelijke productie. In de prototypefase controleren wij de produceerbaarheid van het ontwerp middels een Design for Manufacturing analyse (DFM). Tevens kijken wij naar de verkrijgbaarheid van de toegepaste componenten en kan waar nodig alternatieven aandragen. Bij de uiteindelijke productie verzorgen wij het gehele logistieke proces. In het productieproces vinden verschillende testen plaats om de kwaliteit te waarborgen. De print wordt geprogrammeerd en na een functionele eindtest wordt het product aan Core|Vision geleverd.

Sitemap